Personvern

GDPR

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Elisabeth Figenschou Jølstad sitt nettsted. Fotografen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.elisabethfoto.no

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Fotograf Elisabeth Figenschou Jølstad samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

EKSEMPLER PÅ INFORMASJON SOM INNHENTES:

• Fornavn og etternavn

• Adresse

• E-postadresse

• Telefonnummer

HVORDAN INFORMASJON INNHENTES?

Fotograf Elisabeth Figenschou Jølstad samler inn opplysninger gjennom kontaktskjema på disse nettsider eller via mail. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan jeg være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

FORMÅLET MED INFORMASJONEN SOM INNHENTES

Jeg oppretter kundekort på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, dette for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Kundekortene baseres kun på informasjon som du frivillig gir meg. Jeg henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

HVORDAN LAGRES INFORMASJONEN?

Informasjon innhentet gjennom skjema på elisabethfoto.no lagres i Workflow kundeprogram, Trippeltex fakturaprogram og mailprogram.

HVORDAN SLETTES OPPLYSNINGENE?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte fotograf@elisabethfoto.no

UTLEVERING AV INFORMASJON TIL TREDJEPART?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotograf Elisabeth Figenschou Jølstad kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av fotografen.

SAMTYKKE

Ved innsending av kontaktskjema samtykker du til at jeg kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

RETTIGHETER

Som bruker av nettsiden min har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at  ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no. Kontaktinformasjon Fotograf Elisabeth Figenschou Jølstad.

Minner for livet

 

Profesjonell portrett- og bryllupsfotograf